Các khóa học kĩ năng mềm nhằm bổ trợ thêm cho người đã đi làm, sinh viên sắp ra trường các kĩ năng để có thể tự tin trong công việc của mìnhKhóa học nhằm:

Cung cấp kiến thức và kỹ năng kinh doanh FBA trên Amazon cho học viên tham gia khóa học. Sau khi nắm vững kiến thức và có kinh nghiệm triển khai thực tế, học viên sẽ đào tạo lại cho sinh viên tại trường đại học mình đang công tác và các doanh nghiệp có nhu cầu.

Cung cấp nguồn nhân lực có kinh nghiệm kinh doanh, xuất khẩu trên môi trường trực tuyến cho doanh nghiệp.