KĨ NĂNG MỀM

Hàng trăm khóa học: kỹ
năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời
gian, thư giản, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới...Sẽ giúp các
bạn tự tin trên con đường xây dựng sự nghiệp.

Đọc tiếp
image01

GIA SƯ ONLINE

Khác biệt duy nhất là gia
sư sẽ không đến tận nhà bạn nhưng vẫn luôn ngồi cạnh bạn. Dù bạn ở bất
cứ đâu cũng có thể được học với gia sư tốt nhất với chi phí thấp nhất

Đọc tiếp
image01

DÀNH CHO SINH VIÊN

Cung cấp khóa học chuyên
ngành, môi trường thi trực tuyến cho sinh viên các trường đại học. Hỗ
trợ giảng viên xây dựng khóa học và đào tạo online

Đọc tiếp
image01

THEO YÊU CẦU

Xây dựng các khóa học online, đào tạo nội bộ, đào tạo tân tuyển phù hợp
với yêu cầu của tổ chức. Hỗ trợ kiểm tra đầu vào nhân sự mới, xây dựng
hồ sơ nhân sự cho tổ chức có nhu cầu

Đọc tiếp
image01

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ

T'n'T đã đạt được những thành công

 • USER ĐĂNG KÝ
  trong tháng đầu tiên thử nghiệm T'n'T

 • KHÓA HỌC
  được xây dựng trong năm 2017

 • SINH VIÊN
  học và thi trên hệ thống

 • GIẢNG VIÊN
  tham dự xây dựng hệ thống

 • HỖ TRỢ


  Để nhận được hỗ trợ hoặc yêu cầu mở khóa học, vui lòng điền đầy đủ:

  - Tiêu đề: Yêu cầu hỗ trợ hoặc yêu cầu mở khóa học

  - Họ tên

  - Email đang sử dụng đăng ký user

  - Nội dung cần hỗ trợ

  - SĐT liên lạc